Biuro Rachunkowe "Ka Mi" w Białymstoku istnieje na rynku usług finansowo-księgowych od 1999 roku. Posiadamy w ciągłej obsłudze ponad 150 podmiotów gospodarczych.

Podstawową formą Naszej działalności jest szeroko rozumiana obsługa księgowa firm, od metod uproszczonych, takich jak ryczałt czy podatkowa księga przychodów i rozchodów, do ksiąg rachunkowych. Obsługa obejmuje prowadzenie całej księgowości, wraz z prowadzeniem ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych firmy. W zakresie obsługi księgowej mieści się ewidencja dla potrzeb podatku VAT, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych oraz całości zagadnień związanych z obsługą ubezpieczeń społecznych.

W ramach w/w prac Biuro sporządza wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdania, a dla ksiąg rachunkowych - sprawozdania finansowe. Na potrzeby właścicieli Firm sporządzamy bieżące informacje o sytuacji finansowej prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Opracowujemy okresowe analizy ekonomiczne prowadzonej działalności, sporządzamy plany biznesowe, wnioski kredytowe.

Większość realizowanych prac wykonujemy w siedzibie Biura. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na specyfikę zleceniodawcy niektóre z prac wykonujemy w ich siedzibach.

Za całość świadczonych usług bierzemy pełną odpowiedzialność. Przestrzegamy tajemnicy o obrotach i zyskach zlecającego, a także tajemnicy handlowej dotyczącej prowadzonej działalności. Biuro działa w oparciu o certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 27771 oraz posiada ubezpieczenie OC.